Center Gauge

0.0/5 rank (0 votes)

Description

Spöbyggare runt om i världen förlitar sig på detta enkla verktyg, med sina tre inkluderade 60 ° vinklar för att kontrollera sina "strippar". Är triangeln liksidig? Lägg din stripp i mitten Gauge och se om eller inte ljuset lyser runt den.

Rodmakers around the world rely on this simple tool, with its three included 60° angles, to check their strips. Is the triangle equilateral? Lay your strip into the Center Gauge and see whether or not light shines around it.

Pris: 115:-

Share this product