Universal Snake Brand Chrome

Universal Snake Brand Chrome

0.0/5 rank (0 votes)

Description

Marknadens finast ringar. Med dessa ringar behöver du lägga ner minimalt med arbete innan du moterar dessa på ditt spö.

Ringarna är rundade på undersidan för att passa ditt "kolfiber/ glasfiberspö"

Storlekar: 1/0 - 5

The finest snakes on the market. With these rings, tou need to spend a minimal amount of work before tou place them on your rod.

The rings are rounded on the bottom to fit your "carbon fiber rod / fiber glass rod".

Prisfrån 32:-/st